top of page
ד"ר מיכל צוקר. מטפלת זוגית ומשפחתית

אנא מלאו את הפרטים (עבור תעודת ההסמכה):

Family Portrait

לקורס להכשרת יועצים משפחתיים

תודה שהצטרפתם אלינו

לקראת פתיחת הקורס - תקבלו מייל מפורט עם כל ההנחיות וענייני המנהלה.

תלמידים שנרשמו ומבקשים לבטל את הרישום לקורס יוכלו לעשות זאת לפי התנאים הבאים:

ביטול שיוגש בכתב, עד למועד פתיחת הקורס – יוחזר כל הסכום ששולם, למעט דמי הרישום (400 ש"ח). 

ביטול שיוגש בכתב לאחר השיעור הראשון (ועד השיעור השביעי) – ייגבו 50% משכר הלימוד.

ביטול שיוגש בכתב לאחר השיעור השביעי – ייגבו 100% משכר הלימוד.

להגיד 'אני לא רוצה'

חילוקי דעות בין ההורים

על יחסי אימהות ובנות

bottom of page