top of page
Holding Hands

תודה שהצטרפתם אלינו,

 לקורס להכשרת יועצים זוגיים 

ד"ר מיכל צוקר. מטפלת זוגית ומשפחתית

אנא מלאו את הפרטים (עבור תעודת ההסמכה):

לקראת פתיחת הקורס - תקבלו מייל מפורט עם כל ההנחיות וענייני המנהלה.

תלמידים שנרשמו ומבקשים לבטל את הרישום לקורס יוכלו לעשות זאת לפי התנאים הבאים:

ביטול שיוגש בכתב, עד למועד פתיחת הקורס – יוחזר כל הסכום ששולם, למעט דמי רישום בסך 400 ₪. 

ביטול שיוגש בכתב לאחר השיעור הראשון (ועד השיעור השביעי) – ייגבו 50% משכר הלימוד.

ביטול שיוגש בכתב לאחר השיעור השביעי – ייגבו 100% משכר הלימוד.

על בגידה רגשית

על תשוקה בזוגיות

על השוואות בזוגיות

תלמידים שנרשמו ומבקשים לבטל את הרישום לקורס יוכלו לעשות זאת לפי התנאים הבאים:

ביטול שיוגש בכתב, עד למועד פתיחת הקורס – יוחזר כל הסכום ששולם, למעט דמי הרישום (400 ש"ח). 

ביטול שיוגש בכתב לאחר השיעור הראשון (ועד השיעור השביעי) – ייגבו 50% משכר הלימוד.

ביטול שיוגש בכתב לאחר השיעור השביעי – ייגבו 100% משכר הלימוד.

bottom of page